Education Means------

"EDUCATION SHOULD BE MAN MAKING & SOCIETY MAKING ----DR. Radhakrishan THANKS

LIFE OF COURGE

live vichar

"શિક્ષક પોતે શીખતો ન રહે તો તે કદી શીખવી ન શકે - રવીન્દ્રનાથ ટાગોર. જીવનમાં કોઈ પણ માણસને ખોટો ના સમજવો, તેના પર વિશ્વાસ રાખવો, કેમકે એક બંધ ઘડીયાળ પણ દિવસમાં ૨ વાર સાચો સમય બતાવે છે.સફળતાનું કોઈ રહસ્ય નથી,તે ફક્ત ધણો વધારે પરિશ્રમ જ ઈચ્છે છે.પ્રકૃતિનું બીજું નામ ટેવ છે. THANKS

WEL COME TO MY BLOGS

DIWALI WISHES

હજાર કામ નહીં કરો તો ચાલશે પણ એક કામ એવું કરજો જેના માટે દુનિયાએ તમને યાદ કરવા પડે. જે આવડે છે તેને શ્રેષ્ઠ બનાવવાનો પ્રયત્ન કરો. THANKS

WEL COME

ACHIVEMENT

28 March 2017

અનુભવ પણ શીખવી જાય છે

 અનુભવ પણ શીખવી જાય છે

The same goes Learning


A young reckless conduct does not concern car traffic police.
 He paused fills fine. And since the car speed slow gaianubhave Sikh ....
Daughter's WeightFather and little daughter in a small village, a very poor family was not living just barely get a meal of a coin. Whether the evening will eat if you eat in the morning? That question was passed cotelum kept for days in his brow.

...  ... about a day. The girl's mother is so narrow that the Fed is finished we began to talk to her husband and the girl would slip serpent. It is growing without the hassle of day and night. Condition of poverty, how you will be able to marry her .. ??? Father had a thought. Both put on a heart of stone would bury a daughter being polled decided that tomorrow.

The second day dealt with the seriousness of the sun, not just barely risen, with the desire to come. The mother of his daughter, a nice layer, has put the oil in the head repeatedly cumati to give her a hug. These daughter suddenly asked: - mother sends me away somewhere or what ??? Otherwise, it's not up to me so much love today. Just be quiet mother began to cry. Before long, and her hands that were supposed to take a hand. Mother sent her daughter to knock careful. Running, walking in the road, hit a fork in her daughter's legs immediately gave out low NAMI fork. Father's eyes were wet. Beginning with the father dug a sumasama place kodari. I had to sit in front. Luchi father gave his daughter a few seconds of sweat odhanithi mutilated his sweat. Father pushed me away from him to sit down. Dhomadhakhata burnished his father's bid luchatam sweating: - Dad, you relax I'll help you dig the pit. Me Your grief is not seen. While listening to her father decided to take him to the arms flow-Shravan bhadaravo him in the eye. His change of heart. He said: - a son, forgave me, I was in the pit khodato for you, and you worry about me ??? Now that is done, we will always be together. I was a little hard work is over and my daughter will make your wedding fanfare. Father and daughter-in thereafter began to quietly spend their livelihood. And was also married to the daughter of Dham Dhoom-time came ..


Teacher Letter
 

Abraham Lincoln had put her son to school when the Principal's recommendations

Siksakasri respected,

Similarly, there is also a dedication kinds leaders. They also teach that it is also good friends with the enemy. 

== >>  I now give the perception that it's easy for hooligans to beat. I need to teach them that school is a lot more than manabharyum failed to pass the examination to be stolen. 

==>>બીજા બધા એના વિચારો ખોટા છે એમ કહે તો પણ જો એ ખરેખર માનતો હોય કે એના વિચારો ખરા છે, તો એમાં શ્રધ્ધા રાખી એને સારા માણસો સાથે આકરી રીતે વર્તવાનું શીખવજો. મારા પુત્રમાં એ શક્તિ પણ હોય કે જો બધા જ જયારે પવન પ્રમાણે બદલાતા હોય ત્યારે તે ટોળાને અનુસરવા ને બદલે તે એકલ વીર બની શકે. 

== >> padajo it a habit to listen to everyone talking quietly, but teach the truth to absorb it through a sieve which is good stirring the mixture well. If you become the laughing teach in grief, there is no shame in tears samajavajo. Give it to be ahisnum himata. And its powerful patient become even kelavajo. Mankind would be steadfast faith, strong faith, because even those who teach their win.


Nirnayasakita
Once he found his army unit trained by the Emperor Napoleon riding.
Then suddenly the horse did not succeed in any effort to take control nepoliyananam bhadakyo and ghodanam. There is a soldier took a ride with difficulty holding ribbons.
Napoleon thanked the soldier said, 'Thank You, Caption.'
The soldier was clever. The Napoleon was an ordinary soldier, but did not want to let go of it lies in the hands of chance. Napoleon, he immediately said, 'What is the captain? "
Napoleon understood his reasoning, and he was happy with his witty inventions, 'captain of my bodyguard. "
And the common soldiers got an office promptly budhdhisaktithi.


Swami Vivekananda

No comments:

Post a Comment

દુનિયાની તકલીફ એ છે કે બધા મૂર્ખો અતિશય આત્મવિશ્વાસથી છલકે છે જ્યારે બુદ્ધિશાળીઓ પાસે છલકે છે શંકાઓ. - બૅર્ટ્રાન્ડ રસેલ (બ્રિટિશ ફિલૉસોફર, ગણિતજ્ઞ) The whole problem with the world is that fools and fanatics are always so certain of themselves, but wiser people so full of doubts• • •→•જિંદગી માં સંબંધો કોબી જેવા જ હોય છે•← જો તમે એને ફોલ્યા જ કરો તો છેવટે કાંઈ જ ના વધે BELIEVING IN YOURSELF IS THE FIRST STEP TO SUCCESS:-ARVIND K.PATEL.WELCOME TO Arvind Patel’s Blogપડકાર જેટલો મોટો સફળતા એટલી જ મોટી- માનવીની ઊંચાઇ તેના ગુણોને લીધે હોય છે, ઊંચી જગ્યાએ બેસવાથી માનવી ઊંચો થઇ જતો નથી